Pu'uhonua o Honaunau
Hawaii 04/02/03


04-02-03 Pu'uhonua o Honaunau Carved Totems

04-02-03 Pu'uhonua o Honaunau Canoe Exhibit

04-02-03 Pu'uhonua o Honaunau Canoe House

04-02-03 Pu'uhonua o Honaunau view into bay with canoeists

04-02-03 Pu'uhonua o Honaunau Wendy with Totems

04-02-03 Pu'uhonua o Honaunau Parking Lot Plant