Upper Gauley, Summerville, West Virginia, 10/14/07, 12 Foot Raft

Geoff Keenan, Rob McGough, Stein Kretsinger, and Greg Scharer

Guide: Katie of Rock & Roll Rafting


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock


Pillow Rock

† Jasen Melton Photographer